Nákupní košík

Hynek Alt
Untitled (Infrastructures & The Beach)

490 Kč
Koupit

Doporučená cena 545 Kč

Poslední kus skladem

The central motif of the new book by visual artist Hynek Alt is a reflection on the invisible and thus obvious technical infrastruture of the urban landscape. The Situationists claimed that an endless beach is spreading below the street level. In the spirit of this poetic and essentially revolutionary idea, Alt obsessively documents street excavations. The series of images is anchored in a  context of essays by four art theorists, whose role goes beyond merely evaluating the results of artistic work, but at the base of collaboration it creates a rhizomatic network of meanings that Alt accepts as its own. 

Publikační projekt Hynka Alta zachází s knihou jako se soběstačným uměleckým médiem tištěného materiálu. Ambicí projektu je využít papír a tisk jako formální rámec díla nového. Takového, které v poučení rolí materiálu v době dominující digitalizace unese srovnání s hypertextovou zkušeností výzkumu konkrétního problému zdánlivé banality, který nicméně rozevírá patro po patru půdorysy komplexního uvažování. Centrálním motivem je úvaha o neviditelné, a tím pádem jakoby samozřejmé technické infrastruktuře urbánní krajiny, otevřené pohledu ve své dočasnosti blízké temporalitě fotografického média. Situacionisté tvrdili, že pod úrovní ulice se rozléhá nekonečná pláž. V duchu této poetické a v zásadě revoluční představy Alt obsesivně dokumentuje pouliční výkopy. Odhalené nepojmenované vrstvy zeminy, potrubí, dočasných konstrukčních prvků a nástrojů práce se staví jedna na druhou bez zájmu o gradaci lineární narace, jejich repetitivnost v sobě nicméně naraci inherentně obsahuje v popisu odvěkého trvání statu quo. Proces dokumentace výkopů je možné vnímat jako výzkum prací, tedy prací fotografickou, která do značné míry navazuje na reference kánonu západního vizuálního umění jako je land art, minimalismus a úvahy o negativním monumentu a anti monumentu, v tomto případě však pojatém pomocí prostředků fotodokumentace. Výkopy pro Alta představují antitezi modernistické utopie konstruování nové společnosti, výkop vzniká a záhy zaniká nikoli aby umožnil nové budování, ale pouze udržel v chodu stávající infrastrukturu. Série snímků je ukotvena v diskurzivním kontextu aparátem esejí vyzvaných autorů, jejichž role překračuje pouhé zhodnocení výsledků umělecké práce, ale na bázi spolupráce jim vytváří rhizomatickou síť významů, které Alt přijímá za své.

Článek o knize s fotografiemi na Aktuálně.cz

Rozhovor s Hynkem Altem o knize v Událostech v kultuře

NAMU 2021

ISBN 978-80-7331-545-0, published by the Academy of Performing Arts in Prague, Prague 2020, 1st edition, 232 pages, size 165x225 mm, V8 binding, english and czech language / vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2020, 1. vydání, 232 strany, rozměr 165x225 mm, vazba V8, anglický jazyk a český jazyk.

Doporučená cena 545 Kč.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Prodej knih:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

Vyzvedávání objednávek:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00