Nákupní košík

Viktor Kopasz
Dočasné předměty / Temporary Objects

512 Kč
Koupit

Doporučená cena 569 Kč

Kniha-objekt, sestávající ze sedmi samostatných částí, propojuje fotografické médium s fenoménem autorské knihy a pohrává si s nelineárním obsahem a způsoby čtení. Kopasz v projektu Dočasné předměty / Temporary Objects navazuje na své dřívější experimenty s formami osobních deníkových záznamů. Pracuje konceptuálně s jedním výchozím objektem, který analyzuje a dekonstruuje prostřednictvím nejrůznějších fotografických i dalších výtvarných technik. Na listech papíru sedmi sešitů či modulů autorské knihy sleduje vizuální a významové analogie a obrazy ukládá do vztahových konstelací. Místy přidává stručné textové komentáře. Bezprostředně zahlédnuté interakce podrobuje opakovaným rozvahám nad rolí konkrétního a abstrahovaného, celku a detailu, nad mírou osobních referencí a sdílené zkušenosti. Teprve pak je usadí do systému, který má překračovat řád posloupnosti a kauzality. V každém sešitě tak narážíme nejen na vzájemně provázané sekvence, ale rovněž na nečekané střihy a zvraty.

 

The book-object, consisting of seven separate parts, connects the photographic medium with the phenomenon of the author’s book and plays with non-linear content and ways of reading. Kopasz’s project Dočasné předměty / Temporary Objects builds on his earlier experiments with forms of personal diary entries. He works conceptually with one initial object, which he analyses and deconstructs through various photographic and other artistic techniques. He traces visual and semantic analogies on the sheets of paper of the seven notebooks or modules of the artist’s book, placing the images in relational constellations. In places he adds brief textual commentaries. He subjects immediately glimpsed interactions to repeated reflections on the role of the concrete and the abstract, the whole and the detail, and the degree of personal reference and shared experience. Only then does he settle them into a system that is meant to transcend the order of sequence and causality. Thus, in each workbook we encounter not only interrelated sequences, but also unexpected cuts and twists.

 

Ukázka z knihy v PDF

▸ Strany 2-9 

NAMU 2024

Přeložil Nathan Fields, ISBN 978-80-7331-669-3, vydala Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2023, 1. vydání, počet stran 176 v sedmi brožurách, rozměr 200x275 mm, vazba V1, soubor brožur přepásán pruženkami různých barev.

Doporučená cena 569 Kč

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Vážení zákazníci, z provozních důvodů budeme objednávky došlé v termínu 1.-18. 8. 2024 průběžně zpracovávat od 19. 8. 2024. Děkujeme za pochopení.

Prodej knih:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

Vyzvedávání objednávek:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

 

Náš web používá statistické cookies a analytické cookies sociálních sítí. Děkujeme za váš souhlas s jejich používáním.