Nákupní košík

Vít Neznal
Medialita divadla

Záměrem této knihy je zkoumání divadla v širších mediálních (a nikoli pouze uměleckých) souvislostech. Neklade si za cíl vymezit pevné a neprostupné hranice divadla, nýbrž se v návaznosti na tradici české teorie divadla pokouší hledat určité zakládající, mediálně-konstitutivní rysy divadelního aktu, jinými slovy, co všechno a za jakých podmínek může být za divadlo považováno. Hlavní pozornost je přitom věnována dichotomii divadla a skutečnosti, tedy otázce, co znamená, že divadlo je sice zakořeněné v životě, nicméně mediálně je z něj současně automaticky a nezvratně vytržené.

Z podtitulu knihy zároveň vyplývá, že se kniha zabývá především českou teorií divadla a zkoumaná témata nahlíží na pozadí její tradice a jejích specifik (syntetický základ, bezprostřednost jako systémový rys média, nesubstanční pojetí díla, herectví jako řídící umění, totální trojrozměrná zpětnovazební komunikace, která má zásadní důsledky pro specifickou povahu divadelního herectví, a aktivní pozice diváka). Zahraniční autoři v práci z tohoto důvodu figurují především jako určitý protipól této tradici (i ve vztahu k české estetice). S vědomím jisté nepřesnosti lze dokonce mluvit o tom, že je v práci obzvlášť kladen důraz na tzv. pražsko-brněnskou strukturálně-sémiotickou školu, která ovšem není nijak programově deklarována a takové vágní teritoriální vymezení spíš odkazuje na určité směřování v myšlení o divadle u okruhu teoretiků kolem pražské DAMU (Jan Císař, Jaroslav Etlík) a katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Petr Pavlovský, Martin Pšenička), které se ale souběžně objevuje i v pracích některých brněnských divadelních teoretiků, např. Iva Osolsobě a Jana Roubala.

Ukázka z knihy v PDF

▸ Obsah 

▸ Strany 13-19 

NAMU 2020

ISBN 978-80-7331-552-8, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2020, 1. vydání, 104 strany, rozměr 140x205 mm, vazba V2 s chlopněmi.

Doporučená cena 108 Kč

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Prodej knih:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

Vyzvedávání objednávek:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

 

Náš web používá statistické cookies a analytické cookies sociálních sítí. Děkujeme za váš souhlas s jejich používáním.