Nákupní košík

Eva Strusková
The Dodals

594 Kč
Koupit

Doporučená cena 659 Kč

EN

This book, an integral part of which is the DVD The Dodals: Films and Documents, summarizes the work and life of Karel Dodal and his two life partners – Hermína Týrlová (briefly also Dodalová) and Irena Rosnerová (later Dodalová). The publication uses both text and images to present a previously unknown chapter in the history of Czech interwar cinema.

In the second half of the 1930s, the films produced by IRE-Film – the first professional studio of animated film in Prague – laid the foundations for modern advertising film in Czechoslovakia and expanded the contemporary possibilities of animated film. The book and DVD (which contains various visual and audio materials) also portray Irena Dodalová’s imprisonment at the Terezín concentration camp in 1942-1945 and tell the story of several stolen film fragments from that time.

The author also follows the Dodals’ postwar artistic careers in their American and Argentine exile. In conclusion, the book seeks to answer the question as to how much the Dodals’ artistic endeavors influenced Czech postwar animation, which went on to receive international renown.

 

CZ

Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie.

Produkce ateliéru IRE-film, prvního profesionálního studia animovaných filmů v Praze, vytvořila v druhé polovině třicátých let 20. století základy moderního reklamního filmu v tehdejším Československu a svým způsobem rozvinula soudobé možnosti animovaného filmu. Kniha a DVD obsahující řadu obrazových i zvukových dokumentů zachycuje také dobu věznění Ireny Dodalové v Terezíně v letech 1942 až 1945, přičemž přibližuje příběh zcizených filmových výstřižků z tohoto období.

Dále sleduje poválečné tvůrčí cesty Dodalových v americkém a argentinském exilu. Závěr knihy hledá odpověď na otázku do jaké míry mohlo mít umělecké úsilí Dodalových vliv na český poválečný animovaný film, který získal mezinárodní proslulost.

 

Ukázka z knihy v PDF

▸ Content 

▸ Pages 130-133 

Soubory ke stažení

▸ Review in Homo felix  (pdf)

NAMU 2013

ISBN 978-80-7331-271-8, published by National Film Archive and Publishing House of Academy of Performing Arts in Prague, Prague 2013, 1st edition, 376 pages, binding V4, DVD / vydali Národní filmový archiv a Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 376 stran, vazba V4, příloha DVD

Doporučená cena 659 Kč

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Prodej knih:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

Vyzvedávání objednávek:
úterý 9.00-13.00
čtvrtek 9.00-13.00

 

Náš web používá statistické cookies a analytické cookies sociálních sítí. Děkujeme za váš souhlas s jejich používáním.