Nákupní košík

Markand Thakar
Kontrapunkt. Základy hudební interpretace

362 Kč
Koupit

Doporučená cena 402 Kč

V knize Kontrapunkt si autor klade za cíl umožnit čtenářům hlubší a širší porozumění polyfonii jako způsobu hudebního myšlení a vyjadřování, které vykrystalizovalo v několikasetletém vývoji evropské hudební kultury.

Říká: „Jsem dirigent, a tedy mým hlavním úkolem je dovést interprety k realizaci výsostně vznešeného prožitku hudební krásy.“

Nejen formou kvalifikované, systematické a logicky strukturované informace, ale především

formou praktického prohlubování schopnosti porozumět polyfonní hudbě v rovině slyšení, představivosti, fantazie a invence vede čtenáře krok za krokem k rozvoji muzikality a současně i k rozšiřování teoretického poznání. Jeho ideálem je tzv. celostní vnímání hudby, které je zároveň aktivní, tedy vědomé.

Publikace obsahuje velké množství konkrétních příkladů a praktických cvičení. Může být

zdrojem četných podnětů a inspirací jak pro výchovu a kultivaci polyfonního hudebního

myšlení a cítění, tak pro jeho další teoretickou reflexi a prohloubení vědomí o polyfonii

a jejích zákonitostech. Může vyvolat i četné otázky a podněty k další diskusi o otázkách melodiky a polyfonie.

 

„Thakarova učebnice kontrapunktu přináší návrh na propojení teorie s praxí tak, aby dávala smysl také – nebo především – interpretům. Aby objevili, že studiem zdánlivě nepotřebné starobylé nauky mohou probudit a systematicky rozvíjet svoji zcela současnou citlivost. Pod vedením autora mají možnost aktivně hledat principy ovládající tonální hudbu. Každé cvičení je osobním emocionálním prožitkem a vede k trvalému osvojení poznatků. Velkým kladem je Příloha vypracovaných příkladů, kde si i zcela bezradný student může krůček za krůčkem konfrontovat svoje rozhodování a uvažování s myšlenkovými pochody autora.

Učebnice je opatřena odborným komentářem, jenž je určen především pedagogům a odborné hudebněteoretické obci. Upozorňuje na některé odlišnosti v pojetí předmětu od pojetí ustáleného u nás s cílem pomoci pedagogům použít tuto učebnici s nadhledem a některé její slabiny převést na silné stimuly při výuce.

Pokud se interpret, pedagog nebo teoretik zamyslí nad vlastním postojem k tradici, nad vlastním postojem estetickým a nad souvislostmi praxe a teorie ve své konkrétní zkušenosti, splní tato kniha svůj cíl.“

 

Ukázka z knihy v PDF

▸ Obsah 

▸ Strany 199-202 

NAMU 2013

ISBN 978-80-7331-254-1, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2012, 1. vydání, 376 stran, vazba V4.

Doporučená cena 402 Kč.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Vážení zákazníci, na základě nařízení vlády rušíme do odvolání vyzvedávání objednávek s osobním odběrem. Ostatní objednávky budou průběžně vyřizovány. Děkujeme za pochopení. 

Z výše uvedených důvodů taktéž pozastavujeme příjem všech tiskových zakázek.

Dear customers, following the government regulations the collection of orders with personal collection is called off until further notice. Other orders will be processed continuously. Thank you for your understanding.

For the above reasons, we also suspend receipt of all print orders.