Výstava Book Me 2017

Výstava Book Me 2017

Letošní ročník knižní výstavy Book Me bude zaměřený na hudbu, tanec, film, divadlo a fotografii a proběhne od 20. do 22. 4. v prostoru DUP36 poblíž Národní třídy (vchod z ulice Charvátova 10). Vystaveny budou české i zahraniční odborné tituly z těchto oborů vydané v letech 2016 a 2017. K dispozici budou pro návštěvníky k prohlédnutí a případnému nákupu se slevou 20% oproti běžným cenám.

Book Me je ve středoevropském prostoru ojedinělá mezinárodní výstava odborné literatury z oblasti filmu, divadla, hudby, tance a fotografie, jejímž cílem je zmapovat aktuální diskurz v těchto uměleckých oborech. Nabízí studentům, odborníkům i širší veřejnosti možnost nahlédnout, kde se diskuse v oboru nachází a jaká interdisciplinární protnutí nastávají.

Mezi vystavovateli je řada předních českých a slovenských vydavatelů odborné umělecké literatury, mezi nimi například Institut umění – Divadelní ústav, Národní filmový archiv, Kant, FOTOFO, VŠMU, Labyrint, Brkola, wo-men, JAMU, FF UK a mnoho dalších. Zapojeny jsou také prestižní světové vydavatelské domy jako Routledge, Bloomsbury Academic, Yale University Press, Cambridge University Press, MIT Press nebo Oxford University Press.

Stejně jako v minulých letech je architektonické řešení výstavního prostoru navržené přímo pro Book Me tak, aby dalo knihám vyniknout jako uměleckým artefaktům. Letos bude zasazeno ve funkcionalistickém prostředí bývalého Domu uměleckého průmyslu, který se v roce 2016 po dlouhých letech dočkal svého znovuotevření a nyní slouží coby multifunkční kulturní prostor.
Facebook událost 2017
English website

Z historie výstavy

V roce 2013 jsme v rámci festivalu Zlomvaz uspořádali první výstavu divadelní literatury, v roce 2014 v rámci festivalu Struny podzimu výstavu hudební a taneční literatury. V následujícím roce se výstava konala v rámci MFDF Ji.hlava a věnovala se filmové teorii i praxi. V roce 2016 se s teatrologickou literaturou výstava vrátila na festival Zlomvaz. Pro rok 2017 jsme se rozhodli koncepci pozměnit a díky zařazení pouze nejnovějších titulů ze všech sledovaných oborů učinit výstavu ještě aktuálnější.

Ke stažení