Nákupní košík

Kolektiv
Živá hudba 7

134 Kč
Koupit

Doporučená cena 149 Kč

Sedmé číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadních šest čísel obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se všichni autoři hudebně-teoretických článků věnují zcela aktuálním tendencím: Petr Zvěřina deleuzovskému pohledu na hudbu Mortona Feldmana (Between Categories), Jakub Rataj novému kompozičnímu směru (V tichosti uvnitř hluku: instrumentální saturace), Pavel Zlámal přináší výrazně performativní vhled (Soudobá improvizace, nová hudba) a Iva Oplištilová paralelu vnímání děl soudobých skladatelů a filmové avantgardy (Přeměna paradigmatu). Prolínání hudby a filmu je věnována i původní přednáška skladatele Bernharda Langa, zařazená do oddílu Materiály.

Také choreologické stati a studie, s výjimkou článku Zuzany Rafajové (Balet Giselle v zápisu Henriho Justamanta), se zaměřují na moderní dobu. Jde o studie Doroty Gremlicové (Proměnlivá podoba divadelního tance v moderní době: periférie versus centrum) a Andrey Opavské (Devadesátá léta 20. století v Čechách: postmoderní myšlení v současném tanci a taneční vědě).

V novém čísle nechybí ani recenze – Tatiana Škapcová nás seznámí s knihou Ľubomíra Chalupky Cestami k tvorivej profesionalite. Celek uzavíráme zprávami ze tří choreologických konferencí, které navštívily Lucie Hayashi a Petra Dotlačilová, a medailonkem Doroty Gremlicové k devadesátinám významné tanečnice, choreografky a pedagožky Evy Kröschlové.

 

Ukázka z knihy v PDF

▸ Obsah 

▸ Strany 22-26 

NAMU 2017

ISBN 978-80-7331-428-6, ISSN 0514-7735, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 172 strany, vazba V2.

Doporučená cena 149 Kč.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte novinky z NAMU do e-mailové schránky.

Přihlášení k newsletteru »

Kontakt

Nakladatelství AMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 234 244 537
E-mail: knihy@amu.cz
E-mail: books@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

Provozní doba

Vážení zákazníci, na základě nařízení vlády rušíme do odvolání vyzvedávání objednávek s osobním odběrem. Ostatní objednávky budou průběžně vyřizovány. Děkujeme za pochopení. 

Z výše uvedených důvodů taktéž pozastavujeme příjem všech tiskových zakázek.

Dear customers, following the government regulations the collection of orders with personal collection is called off until further notice. Other orders will be processed continuously. Thank you for your understanding.

For the above reasons, we also suspend receipt of all print orders.