Recenzní výtisky

Pokud máte zájem některou z našich knih redakčně zpracovat, ať už recenzí, rozhovorem anebo rozsáhlejší upoutávkou, vyžádejte si recenzní výtisk.

Vyplňte následující formulář. Popište svůj redakční záměr – v jakém rozsahu a v rámci které rubriky se chcete knize věnovat. Do okénka „ukázka minulé práce“ vložte odkazy na svoje starší články, anebo ukázky pošlete e-mailem na adresu «eva.zavrelova@amu.cz». Na stejné adrese si můžete vyžádat obrázek obálky knihy anebo doplňující informace.

Požadovaná kniha
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Ukázka minulé práce
(odkazy na www)
 
Médium:
Název
Adresa
(ulice, Č.P., město, PSČ)
Web
Plánovaný výstup
Datum vydání výstupu