Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance. Vydává odborné monografie, sborníky, studijní texty, publikuje některé dizertační a habilitační práce či profesorské přednášky. NAMU má vlastní malou digitální tiskárnu, a zajišťuje také tisk programů a plakátů na koncerty, divadelní představení a ostatní aktivity fakult.

Kde koupit?

Knihy z produkce Nakladatelství AMU můžete zakoupit i ve vybraných knihkupectvích...

Ediční plán

Připravované tituly v roce 2015

Hudba

Adorno, T. W.: Filosofie nové hudby
Cihlář, Ondřej: Současná cirkusová avantgarda
Dercsényiová, Lucie: Tanec v díle Bohuslava Martinů
Gremlicová, Dorota: Sociální funkce tance v moderní době
Halaš, Adam: Autor v mimickém divadle / Dramaturgie autorské tvorby v oboru pantomima
Havlík, Jaromír: Úvod od organologie
Hlaváč, Jiří: Josef Suk
Janeček, Karel: Základy moderní harmonie
Jarmila Kröschlová. Tanec jako divadlo (sborník)
Jaroslav Šeda: monografie Viktor Kalabis
Keglerová, Edita ed.: Koncerty pro cembalo Jiřího Antonína Bendy
Lébl, Vladimír: Nová hudba
Oplištilová, Iva ed.: Kniha rozhovorů o nové hudbě
Petišková, Ladislava: Scénáře klasické pantomimy
Reindl, Tomáš: Úvod do rytmického systému indické klasické hudby
Rejcha, Antonín: Ueber das neuen Fugensystem
Rouček, Jaroslav: Chromatizace žesťových hudebních nástrojů v 1. polovině 19. století, nástroje opatřené klapkovým mechanismem
Rybář, Jaroslav: Hudební režie a zvukový záznam
Sborník příspěvků z konference „Tanec a balet v Čechách, Čechy a tanec v baletu“
Sborníky k projektu Vývoj evropského hudebního myšlení ve 20. a 21. století z hlediska časové a strukturační artikulace hudební struktury
Syrový, Václav: Hudební zvuk
Štilec, Jiří: Úvod do hudební produkce a managementu
Tichý, Vladimír: Hudba – řád nebo chaos?
Vlasáková, Alena: Klavírní pedagogika
Waldaufová, Marie: Tanec jako hudební forma ve francouzských suitách J. S. Bacha
Weber, Max: Racionální a sociologické základy hudby
Wiesner, Daniel: Taneční divadlo
Wrońsky, Tadeusz: Problém houslové hry
Žďárská, Petra: Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Dotisky a reedice:
Alena Vlasáková: Klavírní pedagogika

Divadlo

Daniela Jobertová (ed.): Žánry a formy současných divadelních textů
William R. Byrnes: Management in Arts
Deena Kaye, James LeBrecht: Sound and Music for the Theatre: the art and the technice of design
Hůrková, Makovičková: Jevištní mluva
Klauzurní kniha DAMU 2014/15
Barbara Day: Subversive Theatre
Lukáš Jiřička: Od radioartu k hudebnímu divadlu
Brádková (ed.): Katedra scénografie (k PQ)

Patrice Pavise: Analýza představení
Antologie českého myšlení o divadle v 20. století
Jean Pierre Ryngaert, Julie Sermon: Le Personnage théatral contenporain: décompostion, recomposition
Wolfgang Sandner: Heiner Goebbels: Komposition als Inszenierung
E.G.Craig: Le Théatre des Fous/The Drama for Fools
Současné trendy divadelní alternativy

Dotisky a reedice:
Jan Císař: Člověk v situaci (2. vydání)
Alois Tománek: Podoby loutky
Eva Kröschlová: Jevištní pohyb
Dějiny loutkového divadla v Evropě I+II (2. vydání)
Věkoslav Handa Pardyl: Perspektiva
Jiří Černý: Základy architektonického a scénického svícení

Film

Linda Aronsonová: The 21st Century ScreenPlay
Budoucnost kinematografických obrazů očima kameramanů
Slavoj Žižek: Výbor statí o filmu 1990 – 2010
Kolektiv: 6 ½ pro český dokument – Generace Jihlavy
Klauzurní kniha FAMU 2014
Helena Bendová: Počítačové hry a umění
Pavel Scheufler: Teze k dějinám fotografie do r. 1918

Dagmar Bláhová: Filmové herectví
Jan Gogola jr.: Dramaturgie dokumentu
Petr Ostrouchov: Autorské právo
André Stufkens: Joris Ivens
Gianfranco Bendazzi: Dějiny animovaného filmu
Michel Chion: Hlas ve filmu
Pavel Scheufler: Kapitoly z dějin fotografie do r. 1914
Výbor textů Galiny Kopaněvy
Ülo Pikkov: Animasophy
Helena Třeštíková: Časosběr jako příběh
Bagdasarov, Moralesová: Současný argentinský experimentální film
Nováková, Kuhrová: The Innocent Art of Camera Traps
Martin Čihák: Rozpravy o střihové skladbě
Robert Silverio (ed.): Vliv médií na fotografii
Alain Badiou: Film, filosofie, událost
David Čeněk: Latinskoamerický film
David Čeněk: Jean-Luc Godard
Jan Bernard: Jan Němec II

Dotisky a reedice:
Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi
Pavel Kopecký: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování