Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance. Vydává odborné monografie, sborníky, studijní texty, publikuje některé dizertační a habilitační práce či profesorské přednášky. NAMU má vlastní malou digitální tiskárnu, a zajišťuje také tisk programů a plakátů na koncerty, divadelní představení a ostatní aktivity fakult.

Kde koupit?

Knihy z produkce Nakladatelství AMU můžete zakoupit i ve vybraných knihkupectvích...

Obchodní podmínky NAMU

Obchodní podmínky a reklamační řád Nakladatelství AMU
(english below)

1. Ceny
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

2. Objednání
Zákazník musí při objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (e-mail, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo e-mailem stornovat objednávku do 2 hodin od obdržení potvrzené objednávky. Po tomto časovém limitu již není možné objednávku stornovat.

3. Platba
Zákazník má možnost volit mezi platbou kartou, bezhotovostním převodem (bankovní převod), platbou na dobírku, platbou na základě faktury vystavené AMU (platí pouze pro právnické osoby) a platbou v hotovosti (platí pouze v případě odběru objednaného zboží v sídle prodávajícího – AMU). Při volbě platby bankovním převodem může být zboží expedováno až po připsání částky za objednané zboží na účet AMU. V případě platby převodem musí být platba připsána na účet AMU do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována. Státním institucím, zejména školám a knihovnám, zasíláme zboží po předchozí domluvě na fakturu se standardní 14denní splatností.

4. Způsob platby
a) Bankovním převodem – Výzva k platbě bude zákazníkovi zaslána e-mailem ihned, a to společně s potvrzením objednávky. Zboží je zasláno až po připsání částky na účet AMU.
b) Platební kartou – Přijímáme platební karty VISA, MasterCard, Visa Electron nebo Maestro, přijímání platebních karet je zabezpečeno podle standardu 3-D Secure. Zaplacení zboží proběhne, aniž bychom se dozvěděli číslo platební karty zákazníka. Všechny transakce prováděné platebními kartami jsou prováděny v Kč.
c) Na fakturu – Státním institucím, zejména školám, zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14denní splatností. Způsob úhrady zboží na fakturu mohou využít pouze právnické osoby.
d) Na dobírku – Objednané zboží uhradí zákazník při převzetí zásilky.

5. Poštovné a balné
Při platbě kartou (Česká pošta) 95 Kč včetně DPH
Při platbě převodem (Česká pošta) 95 Kč včetně DPH
Při platbě dobírkou (Česká pošta) 130 Kč včetně DPH
Při platbě kartou (DPD) 95 Kč včetně DPH
Při platbě převodem (DPD) 95 Kč včetně DPH
Při platbě dobírkou (DPD) 130 Kč včetně DPH

6. Úhrada v hotovosti
Pouze v případě osobního odběru zboží v sídle prodávajícího

7. Slevy
Knihkupectví, se kterými má AMU sjednánu jakoukoli formu slevy, zasílají své objednávky e-mailem nebo poštou.
Při nákupu přes rozhraní e-shopu platí sleva 10 % z doporučené ceny.
Při osobním nákupu v sídle nakladatelství mohou studenti a pedagogové AMU po předložení dokladu (ISIC/ITIC) uplatnit slevu 25 %.

8. Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím (AMU) a zákazníkem prostřednictvím e-mailů. Prodávající odesílá tyto e-maily: souhrn objednávky, v případě úhrady objednávky bankovním převodem i specifické informace potřebné pro provedení platby. Zákazník při standardním průběhu objednání není nucen reagovat na žádné e-maily.

9. Expediční lhůta
V převážné většině případů je zboží odesláno zákazníkovi během 4 pracovních dnů od připsání částky na účet AMU. Pokud zákazník neobdrží objednané zboží do 10 pracovních dnů od připsání částky na účet AMU, má možnost e-mailem čí písemně objednávku stornovat (zaplacená částka je poukázána zákazníkovi automaticky zpět na jeho účet). V případě, že některý z objednaných titulů je náhle rozebrán, bude zákazník kontaktován a budou mu nabídnuty další možnosti postupu (prodloužení expediční lhůty, změna objednávky, storno a vrácení peněz). Při platbě bankovním převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na účet AMU. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době. Doručovací doba je specifikována v části „Dodací doba“.

10. Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

11. Převzetí zboží
Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci u přepravce.

12. Vrácení zboží
Na základě zákona č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, má zákazník právo na odstoupení od objednávky bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze vrátit osobně v sídle prodávajícího nebo poslat řádně zabalené doporučenou zásilkou (ne dobírkou, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané na adresu prodávajícího nejpozději 14. den ode dne převzetí zákazníkem bude překontrolováno a následně bude poukázána částka (kupní cena zboží) na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce. Pokud bude zboží při kontrole jevit znaky použití, nebude kupní cena zboží zákazníkovi vrácena.

13. Záruka a reklamace
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.namu.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

14. Uplatnění reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu: knihy@amu.cz
b) telefonicky na číslo +420 234 244 537
c) doporučeným dopisem na adresu: Nakladatelství AMU, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 4. 2009. Změny jsou vyhrazeny. Vaše dotazy rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky, preferovaný způsob komunikace si můžete zvolit na stránce kontakty.

Dodací doba a způsob dopravy

Smluvní dopravce (Česká pošta nebo zásilková služba DPD) dodá zásilku adresátovi ve lhůtě určené jeho obchodními podmínkami.

- Česká pošta – standardní zásilky – U produktů doporučená zásilka (objednávky do hmotnosti 2 kg) a cenný balík udává pošta doručení během 1–4 pracovních dnů. Ve velké většině případů jsou však zásilky doručeny během jednoho až dvou dnů. V případě nezastižení adresáta čeká zásilka na místní poště 14 dnů na vyzvednutí
- Česká pošta – obchodní balík – pro zásilky nad 15 kg – Obchodní balík je doručován následující den po odeslání. V případě nezastižení adresáta čeká zásilka na místní poště 7 dnů na vyzvednutí
- Česká pošta – dobírka – Zásilka je doručena během 1–4 pracovních dnů. V případě nezastižení adresáta čeká zásilka na místní poště 14 dnů na vyzvednutí
- DPD – standardní zásilky – zásilková služba DPD zajišťuje dodej zásilek do 24 hodin ode dne podání. Informace o čase doručení bude přepravcem oznámeno prostřednictvím telefonátu či SMS. Je možné si domluvit individuální čas doručení.
- DPD – dobírka – zásilková služba DPD zajišťuje dodej zásilek do 24 hodin ode dne podání. Informace o čase doručení bude přepravcem oznámeno prostřednictvím telefonátu či SMS. Je možné si domluvit individuální čas doručení. Dobírkovou částku lze uhradit pouze hotovostí.
- Osobní odběr – Praha 1, Tržiště 18a, Platba pouze v hotovosti. Provozní doba: pondělí až pátek 9.00–12.30 a 13.00–15.30

Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně informací.

///

Business Terms & Conditions of AMU Press – the Publishing House of Academy of Perorming Arts in Prague
Business Terms & Conditions and Warranty Claims Policy of AMU Press

1. Prices
All prices in our online store include VAT.

2. Purchase order
When placing a purchase order, the customer must enter a full valid address, contact details (e-mail, telephone) and select the method of payment. By confirming the purchase order, the customer undertakes to purchase selected goods and pay the respective amount. The customer is entitled to cancel the purchase order via e-mail within 2 hours upon the receipt of the order confirmation. The purchase order may not be cancelled after this time limit. Reprints on demand will be ready to dispatch in 7 business days upon the date of order.

3. Payment
The customer can choose to pay by payment card, by wire transfer based on an invoice issued by Academy of Performing Arts (AMU) (only valid for legal entities) and in cash (valid only for purchases of goods to be collected at the seller’s registered office – AMU).
If paying by wire transfer based on an invoice, ordered goods cannot be dispatched until the respective amount is credited to the AMU bank account.

4. Method of payment
a) Payment card – we accept VISA, MasterCard, Visa Electron or Maestro, all card transactions are secured using 3-D Secure standard. The goods are paid for without us knowing the number of the customer’s card. All payment card transactions are in CZK.
b) Invoice based – the invoice issued for purchased goods is due in 14 days. Goods are not dispatched until the respective amount is credited to the AMU bank account.

5. Postage and packaging
Payment by card (Czech Post) CZK 450 incl. VAT (= approx. EUR 18)
Payment by wire transfer (Czech Post) CZK 450 incl. VAT (=approx. EUR 18)
Payment by card (DPD) CZK 800 incl. VAT (= EUR 31)
Payment by wire transfer (DPD) CZK 800 incl. VAT (= EUR 31)

6. Cash payment
Only if collected at the seller’s registered office.

7. Order processing
Standard order processing involves e-mail communication between the seller (AMU) and the customer. The following e-mails are sent out by the seller: purchase order summary, specific payment details for payments by wire transfer.
Standard order processing will not require the customer to reply to any e-mails.

8. Dispatch time
In most cases, goods are sent out to the customer within 4 business days after the respective amount is credited to the AMU bank account. If the customer does not receive ordered goods in 15 business days after the respective amount is credited to the AMU bank account, they can cancel the order via e-mail or in writing (the amount paid is automatically transferred back to the customer’s account). If any book is sold out unexpectedly, the customer will be notified accordingly and offered available alternatives (extension of the dispatch time, change of the purchase order, cancellation and returning money). When paying the invoice via wire transfer, the dispatch time starts at the moment of crediting the amount to the AMU bank account. The seller undertakes to dispatch goods as soon as possible. Delivery time is specified in “Delivery time” section.

9. Form of shipment
Goods are shipped to the customer in intact packaging, suitable for the nature of goods and preventing it from damage. The shipment contains an invoice which serves as a warranty claim and tax document.

10. Receipt of goods
The customer is obliged to check whether the packaging is intact. Should the customer accept a shipment which is visibly damaged, any complaints must be referred to the shipper.

11. Returned goods
Under Act No. 367/2000 Coll., amending Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, as amended, and certain other acts, the customer is entitled to withdraw from the purchase order without any reason within 14 days upon the acceptance of goods, with the exception of audio recordings and multimedia CD-ROM’s where the packaging has been damaged. The goods must not show any signs of usage, must not be damaged whatsoever and must be returned including all documents. The goods may also be returned in person at the seller’s registered office or mailed properly packaged by registered mail (please note that no cash on delivery shipments will be accepted). Goods sent out to the seller’s address no later than on 14th day upon the day of acceptance by the customer will be inspected and the respective amount (purchase price of goods) will be transferred to the customer’s account specified in the warranty claim shipment. Should the goods show any signs of usage during the inspection, the purchase price will not be returned to the customer.

12. Warranty and warranty claims
The warranty for goods purchased at www.namu.cz online store is governed by applicable laws. Standard warranty period is 24 months; the warranty applies to all defects limiting the proper use of goods. The warranty does not apply to wear and tear caused by an ordinary use.

13. Warranty claims are made using one of the following methods:
a) by e-mail to address: books@amu.cz
b) by registered mail – letter sent to address: Nakladatelství AMU, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
Warranty Claim Policy and Business Terms & Conditions are valid as at 1 April 2009. We reserve the rights to change it at any time. Should you have any inquiries, please contact us by e-mail or telephone. Please select the way of communication at the contacts page.

Delivery time and shipment

The shipper (we have contracts with the Czech Post and DPD) will deliver the shipment to the addressee within the period of time according to their business terms and conditions.
- Czech Post – standard shipments – consignments sent by registered mail (purchase order up to 2 kg of weight) and high value parcels are delivered in 4-7 business days. In most cases, however, shipments are delivered in one to two days. If the addressee cannot be reached, the shipment is left at the local post office for 14 days to be collected.
- DPD – standard shipments – DPD parcel service delivers shipments in 3-7 business days upon submission. The shipper will notify about the time of delivery by telephone or text message. Delivery times can be arranged individually.
- Collection in person – Praha 1, Tržiště 18a. Only cash payments accepted. Opening hours: Monday to Friday 9.00–12.30 and 13.00–15.30

Personal data protection

Any and all personal data are considered confidential and we undertake not to disclose them to any third party in compliance with Act No. 101/200 Coll., on personal data protection.