ArteActa č. 1
NAŠE CENA … 100 KČ KOUPIT
ISSN: 2571-1695, časopis vydává Akademie múzických umění v Praze, Praha 2018, 1. ročník, 54 strany, vazba V2

Redakce →
ArteActa č. 1

ArteActa. Časopis pro performativní umění a umělecký výzkum.
Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Tři základní obsahové pilíře tvoří soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy; umělecký výzkum v širokém významovém spektru tohoto pojmu; eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů. Vychází dvakrát ročně, publikuje příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.


Web časopisu Arte Acta

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
 Redakce: ArteActa č. 1