NáhledTeritoria umění 2016: Vědecká konference doktorandů uměleckých škol
BĚŽNÁ CENA … 169 KČ
NAŠE CENA … 152 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-418-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 127 stran, vazba V2 s chlopněmi.
x
Ukázky z knihy
x
Kategorie

Petr Zvěřina (ed.) →
Teritoria umění 2016: Vědecká konference doktorandů uměleckých škol

Konference Teritoria umění je platformou pro prezentaci výsledků odborné vědecké práce doktorandů českých uměleckých škol (AMU, UMPRUM, AVU, JAMU). Jednotliví účastníci v jejím rámci představují svá úzce specializovaná témata z rozmanitých oborů (fotografie, architektura, dokumentární film, teatrologie, kunsthistorie atd.). Samotná konference se však současně stává prostorem, kde se stírají hranice mezi jasně definovanými uměleckými odvětvími – dochází ke komunikaci a diskuzi napříč „teritorii umění“. Konfrontace s myšlenkami odborníků z různých oborů nám může naznačit nový úhel pohledu či odhalit předem neočekávané souvislosti. Sborník příspěvků ze třetího ročníku konference Teritoria umění 2016 zprostředkovává tuto obohacující zkušenost též širšímu okruhu čtenářů. Nabízí možnost seznámit se s aktuálním děním ve „vlastním“ oboru a zároveň představuje výzvu k prozkoumání „cizích“ území.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Petr Zvěřina (ed.): Teritoria umění 2016: Vědecká konference doktorandů uměleckých škol