NáhledŽivá hudba 7
BĚŽNÁ CENA … 149 KČ
NAŠE CENA … 134 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-428-6, ISSN 0514-7735, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 172 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Kolektiv →
Živá hudba 7

Sedmé číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadních šest čísel obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se všichni autoři hudebně-teoretických článků věnují zcela aktuálním tendencím: Petr Zvěřina deleuzovskému pohledu na hudbu Mortona Feldmana (Between Categories), Jakub Rataj novému kompozičnímu směru (V tichosti uvnitř hluku: instrumentální saturace), Pavel Zlámal přináší výrazně performativní vhled (Soudobá improvizace, nová hudba) a Iva Oplištilová paralelu vnímání děl soudobých skladatelů a filmové avantgardy (Přeměna paradigmatu). Prolínání hudby a filmu je věnována i původní přednáška skladatele Bernharda Langa, zařazená do oddílu Materiály.
Také choreologické stati a studie, s výjimkou článku Zuzany Rafajové (Balet Giselle v zápisu Henriho Justamanta), se zaměřují na moderní dobu. Jde o studie Doroty Gremlicové (Proměnlivá podoba divadelního tance v moderní době: periférie versus centrum) a Andrey Opavské (Devadesátá léta 20. století v Čechách: postmoderní myšlení v současném tanci a taneční vědě).
V novém čísle nechybí ani recenze – Tatiana Škapcová nás seznámí s knihou Ľubomíra Chalupky Cestami k tvorivej profesionalite. Celek uzavíráme zprávami ze tří choreologických konferencí, které navštívily Lucie Hayashi a Petra Dotlačilová, a medailonkem Doroty Gremlicové k devadesátinám významné tanečnice, choreografky a pedagožky Evy Kröschlové.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
 Kolektiv: Živá hudba 7