NáhledFilm Czech
Tento titul je dostupný v reedici.
Ukázat nové vydání
BĚŽNÁ CENA … 186 KČ
NAŠE CENA … 167 KČ
Tištěná kniha momentálně není k dispozici. Využijte možnosti upozornění na dostupnost titulu.MÁM ZÁJEM
ISBN 978-80-7331-393-7, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 3. vydání, 139 stran + 13 volných listů, vazba V2.

Ilona Starý Kořánová →
Film Czech

Film Czech je ucelený výukový program určený studentům filmu a fotografie, kteří chtějí dosáhnout jazykové úrovně A2. Program tvoří


Soubor prakticky orientovaných lekcí pomáhá zvládnout nejběžnější komunikační situace, do kterých studenti vstupují, a zároveň si osvojit základní slovní zásobu a komunikační dovednosti oboru filmař a fotograf. Během cca 100 hodin výuky se studenti naučí asi 1000 slov a frází. Prezentace gramatických pravidel přihlíží k potřebám neslovanských jazykových mluvčích a je zjednodušená do té míry, aby ze všech čtyř dovedností, které kurz rozvíjí, tj. mluvení, poslechu, čtení a psaní, mohl být hlavní důraz kladen na mluvení.

Film Czech is a comprehensive teaching program for film and photography students aiming to reach the A2 level in Czech. It consists of


A series of practical lessons will help familiarize students with basic subject-related vocabulary and enable them to communicate in most situations they encounter. Over the course of approximately 100 teaching units, students will learn around a thousand words and phrases. The program is designed to develop the four communication skills: speaking, listening, reading and writing. Grammatical rules have been simplified to cater to non-Slavic language students, enabling the main emphasis to be placed on the development of speaking skills.


Ilona Starý Kořánová je překladatelka a od roku 1997 učí češtinu pro cizince na Karlově univerzitě v Praze. V letech 2001 až 2003 působila na katedře slavistiky UCLA, později také na univerzitách v Sheffieldu, Tampere a Ghentu. Výukou češtiny pro studenty filmu a fotografie se zabývá od roku 2004.

Ilona Starý Kořánová is a translator and has taught in the department of Czech as a Foreign Language at Charles University in Prague since 1997. Between 2001 and 2003 she taught in the Slavic Studies department at the University of California, Los Angeles. Since then, she has taught at the universities of Sheffield, Tampere and Ghent. She has been teaching Czech to students of film and photography since 2004.

Zvukové nahrávky k učebnici jsou k dispozici zde.
Audio-recordings can be downloaded here.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Ilona Starý Kořánová: Film Czech