NáhledDigitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje
BĚŽNÁ CENA … 189 KČ
NAŠE CENA … 170 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-419-4, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 139 stran, vazba V2.
x
Kategorie

Jakub Rataj, Gilberto Agostinho →
Digitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje

První část knihy tvoří práce Jakuba Rataje Převod pohybu lidského těla na zvuk pomocí senzorů. Ta pojednává o průniku dvou rozdílných kompozičních přístupů (real time technologie a instrumentální kompozice) v autorově vlastním díle – hudebně-tanečním představení Umění Manipulace. První kapitola popisuje historický vývoj senzorické technologie v oblasti hudby a tance a zabývá se rolí tanečníka coby hudebního interpreta a s tím spojenými technologickými aspekty. Ve druhé kapitole se Jakub Rataj věnuje konkrétním východiskům a postupu při práci na inscenaci Umění manipulace.
Gilberto dos Santos Agostinho Filho ve druhé části knihy analyzuje tři hlavní typy počítačových algoritmů, které bývají využívány za účelem vytváření hudební kompozice: algoritmy založené na souboru daných pravidel, stochastické postupy a využití umělé inteligence. Hlavní pozornost věnuje vytváření akustického hudebního díla pomocí algoritmických postupů, zejména automatickému generování hudebních partitur a estetickým důsledkům spojeným s tímto druhem přístupu.

Digitální přílohy ke knize jsou k dispozici zde.

Naposledy
prohlížené
Jakub Rataj, Gilberto Agostinho: Digitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje