Filosofie nové hudby
Tištěná kniha momentálně není k dispozici. Využijte možnosti upozornění na dostupnost titulu.MÁM ZÁJEM
x
Kategorie

Theodor W. Adorno →
Filosofie nové hudby

Základní spis, který reflektuje Novou hudbu z několika různých hledisek – kromě hudebních aspektů je zohledněn její filozofický, sociologický a estetický kontext. Kniha je rozdělena na dvě části a je doplněna rozsáhlejší introdukcí. První část se zabývá dílem Arnolda Schönberga (od volné atonality k dvanáctitónové technice), druhá je věnována Igoru Stravinskému (ruské – folklorní – období a neoklasicismus). Dle Adornových slov vede objektivní zhodnocení filozofie Nové hudby přes srovnání těchto dvou rozdílných komponistů. Myšlenky, které jsou obsaženy v tomto spisu, jsou v mnohém stále aktuální. Autor se detailně zabývá otázkou společenského postavení Nové hudby a konstatuje její značnou izolovanost. Nová hudba je chápana jako jakési osamocené svědectvím o stavu společnosti, společnost o něj však nestojí – uvedený stav de facto přetrvává dodnes.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Theodor W. Adorno: Filosofie nové hudby