Divadlo a kreativní sektor
POSLEDNÍCH 5 KUSŮ
NAŠE CENA … 160 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-292-3, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 124 strany, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Bohumil Nekolný →
Divadlo a kreativní sektor

Základním tématem této práce je vztah divadla a kreativního sektoru, respektive interpretace divadla jako součásti ekonomického systému. Práce začíná definicí pojmů divadlo a kreativní sektor pro účely této studie, která se pokouší interpretovat divadlo především jako ekonomickou kategorii. K tomu autor shromáždil potřebná data především ze statistických šetření Národního informačního a poradenského střediska a z projektů a studií Institutu umění-Divadelního ústavu. Jde i o pokus interpretovat z hlediska divadla prozatím nejúplnější data o české kultuře, tzv. satelitního účtu kultury. Vedle informačních zdrojů pro ekonomické vazby divadla jde i o pokus současně definovat ekonomický potenciál českého divadla. Závěr pak slouží k analýze předpokladu rozvoje tohoto divadelního systému s odkazem na přímý vztah axiologie a tvorby kulturních konceptů.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Bohumil Nekolný: Divadlo a kreativní sektor