Barokní afektová teorie
BĚŽNÁ CENA … 360 KČ
NAŠE CENA … 324 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-255-8, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 288 stran, vazba V4.
x
Ukázky z knihy

Sylvia Georgieva →
Barokní afektová teorie

Barokní afektová teorie je jedním z hlavních pilířů barokního vnímání hudby a umění. Je to teoretický systém aplikovaný nejen na barokní hudbu, ale v mnoha ohledech i na následující období rokoka a klasicismu až po Beethovenovu éru.
Autorka ve své práci předkládá nejen interpretům hudby baroka, ale i širší čtenářské obci ucelený materiál shrnující poznatky, které při rozkrývání a studiu pojmu afekt shromáždila na základě vybraných pramenů 17. a 18. století. S respektem k dobovému názoru, kdy afekty nebyly chápány psychologicky, ale racionálně a mechanisticky, zohlednila rozdíly v jejich systematizaci a klasifikaci i jejich znázornění pomocí hudebněrétorických figur v kompoziční praxi a interpretaci. Především z historických a muzikologických podkladů pak vytvořila souhrnný přehled afektové teorie, která v době, kdy se různé světonázorové přístupy odrážely také v umělecké tvorbě, doplňovala technické a praktické aspekty teorie kompozice.
Součástí odborníky ceněné knihy jsou dvě CD s varhanními a cembalovými nahrávkami v interpretaci autorky (Johann Sebastian Bach, Frederic Couperin, Jan Antonín Benda, William Byrd, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Domenico Scarlatti a další).

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Sylvia Georgieva: Barokní afektová teorie