Divadelní kostým / Theatre Costume
BOOK IN ENGLISH
BĚŽNÁ CENA … 430 KČ
NAŠE CENA … 387 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-295-4, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 238 stran, vazba V4.

Vlasta Koubská a kol. →
Divadelní kostým / Theatre Costume

Absolventi „Tröstrovy katedry“ scénografie DAMU
Graduates of „Tröster´s Department“ of Scenography at DAMU

Autoři/Authors: Vlasta Koubská, Jana Zbořilová, Ivana Brádková


CZ
Publikace je věnována práci absolventů katedry scénografie pražské Divadelní akademie múzických umění, založené Františkem Tröstrem. Sleduje tvorbu 36 umělců, kteří vytvořili kostýmy pro divadelní inscenace. Tři kapitoly Inspirace komedií dell´arte, Kostýmy zvířecích bytostí a Zrozeno z mýtů a představ dokumentují rozdílné tvůrčí principy a sledují odlišné přístupy zpracování daných témat. Textová část se zabývá problematikou divadelní kostýmní tvorby a obsahuje krátké medailony tvůrců. Publikace má bohatou obrazovou přílohu 150 kostýmních návrhů nebo fotografií z realizovaných inscenací.

EN
The publication is dedicated to the work of graduates of the Department of Stage Design at DAMU (Prague Theatre Academy), founded by František Tröster. Follows the creation of 36 artists who created costumes for theater productions. Three chapters Commedia dell´arte as inspiration, Costumes of animal beings, Born of myth and imagination documenting different creative principles and pursue different approaches to treatment of the topic. The text part deals with theatrical costume design and includes brief profiles of the authors. The publication has plenty of pictures of 150 costume designs or photographs of realized productions.


Česky/English


Recenze na iliteratura.cz

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Vlasta Koubská a kol.: Divadelní kostým / Theatre Costume