Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka
BĚŽNÁ CENA … 184 KČ
NAŠE CENA … 166 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-275-6, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2013, 1. vydání, 130 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Michel Rostain →
Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka

Peter Brook patří k nejvýznamnějším divadelním režisérům a experimentátorům v celosvětovém měřítku. Inscenoval od roku 1950 desítky představení a režíroval uznávané filmové adaptace. V roce 1981 nazkoušel v divadle Bouffes du Nord v Paříži Tragédii Carmen, kterou převedl i do filmové podoby. Deník pořizovaný Michelem Rostainem během zkoušení hry je autentickým svědectvím režisérovy otevřené a pečlivé práce se souborem. Popisuje především, jak se Brook snaží zbavit operní pěvce veškerých manýr a hereckých stereotypů například permanentní cvičení hlasu, pohybů a gest, využití fotografií či filmu pro evokaci prostředí a charakterů. Na konkrétních příkladech popisuje i jednotlivá herecká cvičení, improvizace a překážky, s nimiž Brook při zkoušení zápasil, promýšlení jejich jednání či improvizované přehrávání scén a interakcí postav. Finální podoba inscenace se rodí z intenzivní spolupráce celého souboru. Český překlad deníku je doplněn předmluvou překladatele Jiřího Adámka a doslovem profesorky Jany Pilátové.


Recenze v Loutkáři 2/2014
Recenze v Divadelních novinách č. 10/2014
Recenze v časopisu Hybris
Recenze v Hudebních rozhledech

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Michel Rostain: Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka