Živá hudba 3
BĚŽNÁ CENA … 172 KČ
NAŠE CENA … 155 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-260-2, ISSN 0514-7735, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2012, 1. vydání, 180 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Redakce →
Živá hudba 3

Třetí číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, které právě vychází, dodržuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím základní podobu a uspořádání, které měla obě předchozí čísla. V souladu se svým dramaturgickým zacílením zahrnuje v oddílu studií a statí příspěvky z oblasti muzikologie a choreologie. V muzikologické části opět preferuje badatelské oblasti dosavadními českými muzikologickými časopisy nereflektované nebo reflektované jen nepatrně. Konkrétně se jedná především o hudební teorii včetně teorie interpretace (Petr Zvěřina: Harmonické pole v atonální hudbě 2, Jaroslav Štastný: John Cage-usměvavý Frankenstein 3, Jiřina Dvořáková-Marešová: Metoda analýzy interpretačního výkonu), organologii (Jaroslav Rouček: Aplikace klapkového mechanismu na přirozenou trompetu), hudební historiografii s akcentem na dějiny hudby 20. a 21. století (Helena Havlíková: Let vězněného orla, Viktor Hruška: Karel Slavoj Amerling v kontextu své doby).

V choreologické části jsou publikovány problémově koncipované příspěvky z různých oblastí choreologie a etnochoreologie včetně širokého spektra témat historických vzhledem k tomu, že pro oblast výzkumu tance v Česku zatím neexistuje žádné jiné specializované vědecky zaměřené periodikum (Lucie Burešová: Náhled do systému tanečního vzdělání v Japonsku, Andrea Opavská: Scénický tanec: tanec mezi pojmy). V oddílu Miscellanea jsou publikovány tři individuální zprávy z řešení výzkumného experimentu „Grafické partitury“ (H. Turečková, P. Zlámal a G. Cremaschi), jehož videozáznam je volně přístupný na www.ziva-hudba.info. K těmto textům se druží zpráva z terénního výzkumného projektu „Jízda králů“ D. Gremlicové.

Třetí číslo Živé hudby poskytuje opět a ve zvýšené míře prostor pro publikační aktivitu posluchačů HAMU, jejichž původní stati mají vysokou úroveň samostatných badatelských výkonů a úspěšně prošly recenzním řízením.

Přináší rovněž recenze dvou nových muzikologických publikací, jakož i zprávy z konferencí.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
 Redakce: Živá hudba 3