Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň
BĚŽNÁ CENA … 287 KČ
NAŠE CENA … 258 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-158-2, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 196 stran, vazba V4.
x
Ukázky z knihy

Kolektiv →
Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň

Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození skladatelů. Dvoudenní konference konaná v říjnu 2008 na Hudební fakultě AMU měla dva základní cíle: 1) připomenout 100. výročí narození dvou významných skladatelských osobností 2) oživit vzájemné kontakty mezi českou a slovenskou muzikologií, které se po rozdělení společného státu oslabily. Konference přinesla celou řadu cenných poznatků zejména stran nových zjištění plynoucích z nejnovějších výzkumů historických reálií i tvůrčího odkazu obou skladatelů. Tematické okruhy konference nebyly podrobněji specifikovány, ovšem i přesto se většina přednesených referátů dotkla nejvýznamnějších problémů života a díla obou skladatelů: v případě M. Kabeláče tedy tvorby symfonické a elektroakustické, v případě E. Suchoně klíčového díla – opery Krútňava a díla hudebně teoretického. V tomto smyslu konference splnila svůj cíl svrchovaně v obou předpokládaných bodech. Z celkově devatenácti referátů přednesených na konferenci jich do sborníku bylo zařazeno šestnáct s nepředneseným doplňkem – osobní vzpomínkou prof. Marka Kopelenta, zařazenou do oddílu Miscelanea.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
 Kolektiv: Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň