Režie je umění
BĚŽNÁ CENA … 347 KČ
NAŠE CENA … 312 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-148-3, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, 2. vydání, 276 stran, vazba V2.

Jaroslav Vostrý →
Režie je umění

Tématem tří studií zařazených do této knihy je režie chápaná nikoli jako pouhý pořádající činitel jednotlivých složek činoherního umění, ale jako specifická umělecká činnost, ve které právě vzhledem k tomu, že má (podobně jako herectví či scénografie) vlastní analyzovatelnou ,,techniku“, lze uplatnit inspirovanou tvořivost. První studie (Od výjevu k obrazu jednání) identifikuje vlastnosti režie u jejích předchůdců, druhá (Specifické problémy režie), jejíž osnova vychází ze zkušenosti se studiem základů režie na Divadelní fakultě AMU, zkoumá její elementy a obsahuje i výklad nejdůležitějších pojmů a rozbor některých konkrétních režijních přístupů, zatímco třetí představuje novou rozlišenou verzi dávno rozebraného autorova studijního textu Ejzenštejnovy lekce divadelní režie.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Jaroslav Vostrý: Režie je umění