Činoherní klub 1965-1972. Dramaturgie v praxi
PŮVODNÍ CENA … 125 KČ
NAŠE CENA … 50 KČ
Tištěná kniha momentálně není k dispozici. Využijte možnosti upozornění na dostupnost titulu.MÁM ZÁJEM
ISBN 80-7008-061-2, vydal Divadelní ústav v Praze ve spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Praha 1996, 207 stran, vazba V2.

Jaroslav Vostrý →
Činoherní klub 1965-1972. Dramaturgie v praxi

Autor objasňuje pojem praktické dramaturgie na genezi a vývoji této pražské scény v letech, kdy podstatně spoluurčoval její profil. Jeho výklad spojuje kritický nadhled při zachycení širšího společensko-kulturního kontextu se zaujetím přímého aktéra tehdejších dějů. Prolíná se v něm historický pohled s teoretickou reflexí.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Jaroslav Vostrý: Činoherní klub 1965-1972. Dramaturgie v praxi