Příběh pantomimy
PŮVODNÍ CENA … 389 KČ
NAŠE CENA … 290 KČ KOUPIT
ISBN 80-7331-054-6, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, 1.vydání, Praha 2006, 424 strany, vazba V4.

Václav Veber →
Příběh pantomimy

Text bohatě ilustrovaný dobovými i současnými obrazovými dokumenty sleduje vývoj nonverbální dramatické formy od historických začátků divadla až po současnost, všímá si jejích uměleckých a vyjadřovacích zvláštností a vymezuje charakter a místo české pantomimy ve světovém divadelním kontextu. Mimořádnou pozornost věnuje československému i českému mimickému divadlu. Po průkopnické práci Jaroslava Švehly (Tisícileté umění pantomimy) je to po dlouhé době práce, jež usiluje o shrnutí dosavadních znalostí a popisuje historický vývoj až do současnosti právě se zřetelem k vývoji světového, převážně evropského divadla. Události a důležité mezníky v dějinách pantomimy jsou zařazeny do historických souvislostí a podrobně zdokumentovány. Kniha je psána zejména pro adepty mimického divadla a jeho pravidelné návštěvníky a vychází u příležitosti padesátiletého jubilea prvního profesionálního vystoupení Pantomimy Ladislava Fialky.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Václav Veber: Příběh pantomimy