Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby
BĚŽNÁ CENA … 295 KČ
NAŠE CENA … 266 KČ KOUPIT
978-80-7331-116-2, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra strunných nástrojů, 1. vydání, Praha 2008, 414 stran, vazba V8.

Petr Veber →
Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby

Kniha o uznávaném českém houslovém virtuosovi, komorním hráči, pedagogovi, a hlavně zastánci náročných názorů na umění, život a svět vychází jak ze soukromého umělcova archivu, tak z osobního setkávání a rozhovorů s ním i se členy jeho rodiny a dalšími umělci. Profesor Snítil, spolu s Josefem Sukem poslední žák legendárního houslového virtuosa Jaroslava Kociana, vychoval na pražské HAMU několik desítek houslistů, mezi nimi i Václava Hudečka, Bohuslava Matouška, Jaroslava Svěceného a Pavla Šporcla. Jeho civilní, lidský i pracovní a umělecký přínos české klasické hudební scéně patří ve 2. polovině 20. století v tuzemsku k zásadním. Vychází v roce 80. výročí umělcova narození.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Petr Veber: Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby